Implementatie talentmanagement in de organisatie

Op zoek naar een effectieve methode voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers? Investeer in talentmanagement met behulp van de TMA Methode. CoachPraktijk Twente is TMA Methode Professional en ondersteunt organisaties bij de implementatie van talentmanagement. Hiervoor zetten wij de krachtige TMA Talent Methode in. TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Deze analyse is een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Wat is TMA?

De basis voor de TMA Talent Methode is de individuele Talenten Motivatie Analyse (TMA). Deze analyse:

 • implementatie talentmanagementMeet 22 drijfveren en 44 talenten
 • Maakt de aanleg voor 53 competenties inzichtelijk
 • Geeft inzicht in talenten en valkuilen
 • Brengt energiegevers en energievreters in beeld
 • Geeft een beeld van de ideale werkomgeving

Oplossing voor talent- en competentiemanagement

De TMA Methode is een uitstekende methodiek om vorm te geven aan talent- en competentiemanagement in de organisatie. De volgende stappen worden gezet om talentmanagement in de organisatie te integreren:

 1. In kaart brengen van gewenste resultaten binnen de functies naar aanleiding van de organisatiestrategie
 2. Opstellen functieprofielen en hier gewenst gedrag en talenten aan koppelen om resultaten te behalen
 3. Bepalen van huidige competenties, voorkeursgedrag en talenten van medewerkers ondersteund door online TMA instrumenten
 4. Talentgericht competentiemanagement: De match en het bespreekbaar maken van de mismatch tussen gewenste gedrag in functies en het voorkeursgedrag en talenten van medewerkers
 5. Trainen van uw (HR)managers in gebruik online instrumenten voor talentgericht competentiemanagement
 6. Eventueel creëren open aanspreekcultuur om de effectiviteit van de TMA te vergroten

Met een licentie op de TMA Methode bezit je de volgende instrumenten om uw talentgericht competentiemanagement vorm te geven:

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de TMA Methode in jouw organisatie? Neem gerust contact op. In een kennismakingsgesprek vertellen we graag over de mogelijkheden binnen jouw organisatie om goed vorm te geven aan talentmanagement.