Teamtrainingen

Een goed samenwerkend team is voor iedere organisatie van belang. Het bevordert de motivatie van medewerkers, zorgt voor betere resultaten en maakt een team effectiever. Een teamtraining is een mooie manier om aan de slag te gaan met deze samenwerking. Dat geldt voor teams waar het niet zo lekker loopt, maar ook zeker voor teams waarin geweldig wordt samengewerkt. Want dat wil je graag zo houden.

Twents Talent biedt meerdere teamtrainingen aan. Daarnaast is het mogelijk teamtrainingen op maat aan te vragen. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over de mogelijkheden.

Teamtraining communicatie

Goede communicatie is essentieel in het werk en leven. We communiceren de hele dag, bewust en onbewust. Soms verloopt de communicatie soepel, maar het gebeurt ook regelmatig dat communicatie moeizaam is of zelfs voor problemen zorgt. Dat is vervelend, voor de betrokkenen, maar ook voor de organisatie. Die is immers gebaat is bij goede communicatie en samenwerking. Een communicatie training geeft inzicht in communicatie en gedragsstijlen van medewerkers, de communicatie wordt verbeterd en daarmee ook de onderlinge samenwerking.

Wat houdt de training in?
 • Medewerkers leren elkaar en elkaars communicatie beter kennen
 • De training staat bol van praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn
 • Communicatie en het belang ervan wordt duidelijk
Resultaat teamtraining communicatie
 • Effectiever communiceren door meer kennis van verschillende communicatiestijlen
 • Meer respect en acceptatie voor elkaar binnen het team of de organisatie
 • Effectievere en meer verbindende communicatie in het team
 • Medewerkers verbeteren de eigen communicatie en omgang met collega’s

Training persoonlijke effectiviteit

Van leidinggevenden en professionals wordt steeds verwacht dat zij effectief en daadkrachtig optreden binnen veranderende organisaties. Medewerkers doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar merken soms dat dat niet genoeg is. Er kan meer rendement gehaald worden uit contacten binnen het netwerk, klanten en collega’s. En gezien de vaart waarin de ontwikkelingen gaan, is dat urgenter dan ooit. Hoog tijd dus om de persoonlijke effectiviteit van je team te vergroten.

Kennis van talenten, drijfveren en je gedrag

Persoonlijke effectiviteit richt zich op het vergroten van de persoonlijke kracht en kwaliteiten van medewerkers. Het vermogen van medewerkers om hun eigen gedrag te beoordelen en effectief om te gaan met situaties die werkstress veroorzaken. Samenwerken aan een positieve, stimulerende en veilige werkomgeving.

Wat houdt de training persoonlijke effectiviteit in?
 • Medewerkers worden effectiever op de werkvloer door het ontwikkelen van zelfsturing, flexibiliteit en daadkracht
 • Stimulans om eigen regie te nemen om van toegevoegde waarde te zijn binnen het team en de organisatie
 • Er ontstaat inzicht in persoonlijke drijfveren en talenten, van de medewerkers zelf en van het team

TMA team analyse

De Team-analyse wordt ingezet voor de vorming van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams.

De basis van de team analyse is de Talenten Motivatie Analyse. Deze analyse geeft iedere medewerker inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel. Nadat er met idee teamlid een analyse is afgenomen worden de gegevens van alle teamleden en wordt er een  overzichtelijk rapport gegenereerd. Dit rapport maakt direct inzichtelijk en bespreekbaar waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team en leidt tot een betere balans en betere prestaties van het team.

De TMA Team analyse meet vier aspecten:
 • de teambalans: een overzicht van hoe ieder teamlid op ieder onderdeel scoort;
 • de sterktes en zwaktes, waarbij wordt gekeken welke gedragskenmerken wel of niet sterk in het team zijn vertegenwoordigd;
 • de leiderschapsvoorkeuren; welke teamleden willen verantwoording nemen en de andere leden steunen;
 • de talenten, met resultaten ten aanzien van sociaal gedrag, ambitie, geduld, nauwkeurigheid, analytisch vermogen, resultaat en kwaliteit gerichtheid.

Twents Talent is aangesloten bij beroepsvereniging NOLOC en gecertificeerd TMA trainer en professional.

Teamtrainingen